Istraživanje o potrebama edukacija i korištenja vanjskih usluga