Naše usluge

KONTROLING 
I IZVJEŠTAVANJE

Što je kontroling?

Pravu definiciju kontrolinga teško je odrediti iz razloga neprestane promjene načina poslovnog upravljanja uvjetovanog novim spoznajama i iskustvima globalnih promjena u svijetu. Kad bismo željeli u jednoj rečenici opisati značenje i ulogu kontrolinga, najtočnije bi bilo reći da on omogućava povezivanje dijelova u cjelinu i daje panoramsku preglednost poslovanja.

Zašto je kontroling važan?

Projekt uvođenja kontrolinga u poduzeće svakako je jedna od najbrže isplativih investicija jer donosi uštede, racionalnije poslovanje i postaje nezamjenjiva podrška i pomoć vodstvu poduzeća i menadžmentu. Kontrolerski način poslovanja primjenjiv je i za manje i za veće tvrtke. Ako poduzeće još kao malo krene na kvalitetnim kontrolerskim osnovama, sigurnije će rasti i napredovati.

Implementacija

U samom početku implementacije gotovo uvijek se otkrivaju različite nelogičnosti i nepravilnosti, pronalazi se prazan hod u procesima, uočavaju se nejasno definirani zadaci, nepotrebne ili predugačke procedure, uska grla u nabavi, proizvodnji i logistici. Sve to generira neopravdane i prevelike troškove. Uz pomoć kontrolinga sustavno raste razina efikasnosti i efektivnosti upravljanja. Kontroling objedinjava planiranje i budžetiranje, kontrolu procesa, procedura, brojčanih pokazatelja, analizu podataka, informiranje uprave i menadžmenta kao i sustavno upravljanje ljudskim potencijalima.

NAŠ MOTO

Nema operacije, proizvoda, tijeka rada ili procesa u kojem nema mogućnosti za daljnje poboljšanje.

NAŠ MOTO

Nema operacije, proizvoda, tijeka rada ili procesa u kojem nema mogućnosti za daljnje poboljšanje.

Što je kontroling?

Pravu definiciju kontrolinga teško je odrediti iz razloga neprestane promjene načina poslovnog upravljanja uvjetovanog novim spoznajama i iskustvima globalnih promjena u svijetu. Kad bismo željeli u jednoj rečenici opisati značenje i ulogu kontrolinga, najtočnije bi bilo reći da on omogućava povezivanje dijelova u cjelinu i daje panoramsku preglednost poslovanja.

Zašto je kontroling važan?

Projekt uvođenja kontrolinga u poduzeće svakako je jedna od najbrže isplativih investicija jer donosi uštede, racionalnije poslovanje i postaje nezamjenjiva podrška i pomoć vodstvu poduzeća i menadžmentu. Kontrolerski način poslovanja primjenjiv je i za manje i za veće tvrtke. Ako poduzeće još kao malo krene na kvalitetnim kontrolerskim osnovama, sigurnije će rasti i napredovati.

Implementacija

U samom početku implementacije gotovo uvijek se otkrivaju različite nelogičnosti i nepravilnosti, pronalazi se prazan hod u procesima, uočavaju se nejasno definirani zadaci, nepotrebne ili predugačke procedure, uska grla u nabavi, proizvodnji i logistici. Sve to generira neopravdane i prevelike troškove. Uz pomoć kontrolinga sustavno raste razina efikasnosti i efektivnosti upravljanja. Kontroling objedinjava planiranje i budžetiranje, kontrolu procesa, procedura, brojčanih pokazatelja, analizu podataka, informiranje uprave i menadžmenta kao i sustavno upravljanje ljudskim potencijalima.

Kvalitetna slika poslovanja 

Kontroling također generira lakšu i bržu sposobnost prilagodbe poduzeća unutarnjim i vanjskim promjenama jer podrazumijeva ugrađeni sustav upravljanja s jasno definiranom vizijom, misijom i ciljevima koji čine temelj načina rada i poslovanja poduzeća..

Činjenica je da u mnogim poduzećima postoji puno izvještaja iz različitih dijelova poduzeća. Iz njih se zasebno iščitava mnoštvo podataka, ali ne omogućuju ukupnu sliku stanja poslovanja. Ne znamo kako bi ih spojili u jedinstvenu i preglednu konstrukciju, važnu za donošenje ispravnih odluka, a kontroling upravo to omogućuje.

Kako možemo pomoći

Nakon uvida u procese, procedure, napravljene analize podataka predložit ćemo korake za optimizaciju i kreirati ih u unificirano izvještavanje s pravim podacima koji su Vam nužni za donošenje ispravnih odluka.

Za sva poduzeća u kojima kontroling ne postoji i ne znaju koje koristi mogu imati od njega, nudimo besplatnu prezentaciju projekta uvođenja kontrolinga.
Pozovite nas!

Javite nam se još danas i podignite poslovanje na višu razinu Unaprijedimo Vaše poslovanje.