Prijava za 7. Međunarodnu kontroling konferenciju u RH

kognosko 628 -2 1
 

Cijena sudjelovanja po polazniku iznosi:

1.650 kn + PDV za prijave od 08.10.2019.

Cijena obuhvaća: sudjelovanje na predavanjima, konferencijske materijale, aktualno izdanje tjednika Lider, te kavu i ručak u pauzi.

Način plaćanja: nakon ispunjavanja prijavnice plaćanje je potrebno izvršiti po predaračunu u roku od sedam dana, a najkasnije do početka konferencije.

Otkazivanje: u slučaju otkazivanja sudjelovanja u pisanom obliku do 07.10.2019. vraćamo puni iznos uplaćene kotizacije. Pisana odjava
do 31.10.2019. omogućuje povrat 50% kotizacije, a nakon toga dana kotizaciju nismo u mogućnosti vratiti. Zamjena sudjelovanja može
se obaviti do 13.11.2019.