O nama

basis: lat. /iz starogrčkog βάσις (básis, “temelj, osnova, podnožje”)

NAŠ POSLOVNI MOTO

Nema operacije, proizvoda, tijeka rada ili procesa u kojem nema mogućnosti za daljnje poboljšanje!

VIZIJA

Biti cijenjeno ime s područja poslovnog savjetovanja, kontrolinga i edukacija kojoj se klijenti s povjerenjem vraćaju.

MISIJA

Osnovna ideja našeg osnivanja i postojanja koja je ujedno postala naša misija je da primjenom vlastitog znanja i praktičnih iskustava, uz stalno praćenje poslovnih trendova i permanentno vlastito usavršavanje, pomažemo našim klijentima u stvaranju čvrstih temelja njihovog poslovanja, povećanju njihovog intelektualnog kapitala, razvoju, održanju izvrsnosti i povećanju profitabilnosti.
Posebno smo okrenuti tvrtkama u počecima i razvoju poslovanja, kako bismo im pomogli stvoriti čvrst temelj za budućnost.

NAŠ POSLOVNI MOTO

Nema operacije, proizvoda, tijeka rada ili procesa u kojem nema mogućnosti za daljnje poboljšanje!

VIZIJA

Biti cijenjeno ime s područja poslovnog savjetovanja, kontrolinga i edukacija kojoj se klijenti s povjerenjem vraćaju.

MISIJA

Osnovna ideja našeg osnivanja i postojanja koja je ujedno postala naša misija je da primjenom vlastitog znanja i praktičnih iskustava, uz stalno praćenje poslovnih trendova i permanentno vlastito usavršavanje, pomažemo našim klijentima u stvaranju čvrstih temelja njihovog poslovanja, povećanju njihovog intelektualnog kapitala, razvoju, održanju izvrsnosti i povećanju profitabilnosti.
Posebno smo okrenuti tvrtkama u počecima i razvoju poslovanja, kako bismo im pomogli stvoriti čvrst temelj za budućnost.

Dubravka Lacić, mag.oec.

Osnivač i direktor poduzeća s kompetencijama dugogodišnjeg rada u prodaji i proizvodnji na vodećim menadžerskim pozicijama (direktor prodaje, voditelj privatnih robnih marki, upravljanje proizvodnjom  (planiranje , koordinacija između prodaje i proizvodnje), upravljanje zalihama, uspostava i provođenje sustava kontrolinga nabave, prodaje i proizvodnog procesa (proizvodnih cijena, svih proizvodnih troškova, normativa, nabavnih cijena sirovina i repromaterijala, kontroling proizvodnih operacija, razine i adekvatnosti zaliha), različite analize poslovanja prema specifičnim pokazateljima, uz donošenje preporuka na temelju dobivenih rezultata.

Sukladno tome i njeno obrazovanje vezano je uz ekonomiju: završen diplomski studij na smjeru „Financijski menadžment“, sa stečenim zvanjem: magistar ekonomije (tema magistarskog rada „Kontroling proizvodnje i zaliha“) i dodiplomski studij na smjeru „Računovodstvo i financije“ (tema završnog rada „Analiza financijskih izvještaja“).
Dugogodišnji je član Internacionalnog udruženja kontrolera (ICV – Internationaler Controller Verein).

Osnivač i direktor

Dubravka Lacić, mag.oec

Osnivač i direktor

Osobine

pouzdanost, sistematičnost i odgovornost u radu uz poštivanje zadanih rokova

Osobna motivacija i cilj

prenošenje stečenog znanja i pomoć u organizaciji i razvoju poslovanja, poglavito malim tvrtkama i tvrtkama početnicima, ali i većim tvrtkama, uz stalni vlastiti profesionalni napredak i usavršavanje vlastitih kompetencija

Javite nam se još danas i podignite poslovanje na višu razinu Unaprijedimo Vaše poslovanje.