Članci i korisne informacije

Dubravka Lacić

Osnivač i direktor poduzeća Basis savjetovanje d.o.o. s kompetencijama dugogodišnjeg rada u prodaji, proizvodnji ikontrolingu na vodećim menadžerskim pozicijama. Završila je diplomski studij ekonomije na smjeru Financijski menadžment, sa stečenim zvanjem mag. ekonomije, kao i stručni dodiplomski studij ekonomije na smjeru računovodstvo i financije Dugogodišnji je član Internacionalnog udruženja kontrolera ICV. Njeno profesionalno iskustvo vezano je uz upravljanje prodajom, organizaciju komercijale, upravljanje proizvodnjom i zalihama, kontroling nabave, prodaje i proizvodnje, različite projekte izrade novih proizvoda, kalkulacije i analize poslovanja kao i vođenje proizvodnje i prodaje privatnih robnih marki.